Gizli Denetim

Otel, Restaurant gibi hizmet İşletmelerin ürettikleri mal ve hizmetler ile bu mal ve hizmetlerin müşterilere sunulması sürecinde yapılan gizli müşteri değerlendirmesi denetimin en önemli unsurunu oluşturmaktadır.

Bu sayede kalite, hizmet performans artışı sağlanmakta ve olumsuz hizmet üretimi engellenmektedir.

Mungan Aşağıdaki konularda gizli denetim hizmeti vermektedir: